Warunki techniczne
PG CI TASK posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych w zakresie przebudowy, rozbudowy i lokalizacji własnej infrastruktury teletechnicznej, teleinformatycznej i komputerowej. W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć zapytanie celem określenia technicznych warunków, załączając przy tym: mapę zasadniczą terenu (w skali 1:500 lub 1:1000) z zaznaczoną lokalizacją przebudowywanego, budowanego obiektu, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, pełnomocnictwo inwestora. Warunki techniczne są wydawane są w terminie do 30 dni od daty złożenia zapytania.

Uzgodnienia dokumentacji
Jeżeli warunki techniczne które Państwo otrzymali wskazują na konieczność uzgodnienia rozwiązań projektowych, należy przed przystąpieniem do realizacji prac uzgodnić projekt przygotowany zgodnie wytycznymi zawartymi w warunkach. Do zlecenia uzgodnienia dokumentacji należy dołączyć dwa egzemplarze dokumentacji technicznej. Uzgodnienia wydawane są w terminie do 14 dni od daty złożenia zlecenia.

Dla projektantów
Zaleca się bezpośredni kontakt projektanta z pracownikiem CI TASK celem prawidłowej weryfikacji dotyczącej zapytania o warunki techniczne bądź zlecenia na uzgodnienie dokumentacji. Pracownicy są dostępni pod nr telefonu 58 348 60 73 oraz przyjmują interesantów w poniedziałek i piątek w godzinach 9-14. Zaleca się składanie zapytań drogą elektroniczną na adres wt@task.gda.pl, załączając dokumentację w wersji elektronicznej (PDF lub CAD). Informujemy, że bierzemy udział w naradach koordynacyjnych ZUDP w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Kontakt
Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 60 73
e-mail: wt@task.gda.pl

Przyjmowanie interesantów
Przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałek i piątek w godzinach 9-14, po uprzednim umówieniu się. Wejście na teren PG od strony ul. Siedlickiej, budynek WETI B, III piętro, prawa klatka schodowa.