Utrzymanie i rozbudowa sieci TASK w zakresie linii światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń transmisyjnych wykorzystujących technologię Ethernet i MPLS, urządzeń trasujących pakiety IPv4/6 i połączeń międzysieciowych. Świadczenie usług dostępu do Internetu, transmisji danych, dzierżaw włókien światłowodowych, rejestracji nazw i numeracji IP, zestawiania połączeń wideokonferencyjnych i utrzymania sieci bezprzewodowych dla wybranych instytucji.

ZasobyOpisUsługi
Sieć 318 km sieci światłowodowej szkieletowej na terenie Trójmiasta i okolic, 990 urządzeń sieciowych, współpraca w konsorcjum Pionier Połączenia lokalne i międzynarodowe, transfer danych, dostęp do Internetu, domeny: gda.pl, gdańsk.pl