• Głównym celem projektu PRACE Lab jest budowa platformy dla dostarczenia zaawansowanych usług obliczeniowych (HPC) oraz danych dla środowiska obliczeniowego i naukowego w Polsce oraz Europie dla potrzeb badań przemysłowych. Zapewni otwarty dostęp do infrastruktur badawczych, ich integracja, kompleksowe powiązanie usług wspomagających naukę z procesami innowacji, e-szkolenia dla potrzeb edukacji, nauki i innowacji.
  • PIONIER Lab umożliwia badanie nowoczesnych technologii sieciowych oraz ich dostosowanie do wymagań rożnego typu użytkowników. Zapewni nowoczesne rozwiązania technologiczne dla węzłów sieci.
  • GREEN Lab skupia się na efektywnym wykonywaniu zadań zarówno pod względem czasowym jak i energooszczędnym. Zapewni udoskonalenie open sourceowych platform, takich jak MPI, co umożliwi korzystniejszą budowę aplikacji chmurowych.
  • IoT Lab dotyczy badania przestrzeni złożonej z rozproszonych, współpracujących ze sobą urządzeń w celu wytwarzania różnego typu mobilnych aplikacji wykorzystujących środowisko LoRAN.
  • CLOUD Lab zapewnia rozwój chmury obliczeniowej TASK i wykorzystanie jej dla aplikacji internetowych dotyczących zarządzania i przetwarzani dużymi zbiorami danych