W skład partnerstwa weszło 12 jednostek w tym: Politechnika Gdańska (Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, CI TASK)
Celem projektu jest ochrona i udostepnienie zbiorów stanowiących bezcenne dziedzictwo kulturowe Pomorza, Polski i Europy: pełnych tekstów zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa naszego regionu.
CI TASK utrzymuje platformę sprzętową Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, która umożliwia gromadzenie i prezentację zabytków piśmienniczych, znajdujących się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego. W ramach tego projektu prowadzona jest również informatyzacja (katalogi elektroniczne) Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich województwa pomorskiego.