Analiza pracy konstrukcji inżynierskich

Kierownik projektu: Diyar Khan

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-22

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzanie analiz różnego rodzaju konstrukcji inżynierskich wzmacnianych przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia. Planowane jest wykonywanie symulacji numerycznych pracy nawierzchni drogowych i konstrukcji z gruntu zbrojonego (w tym przyczółków mostów) poddanych różnym programom obciążeń (monotonicznym i cyklicznym). W tym celu przewidziano wykorzystanie takich programów jak: Matlab i Abaqus. Poprawność wykonanych obliczeń będzie weryfikowana na podstawie wyników badań doświadczalnych (przeprowadzonych w laboratorium IBW PAN oraz danych literaturowych). Analizowany będzie stan naprężeń i odkształceń w różnego rodzaju konstrukcjach inżynierskich. Wykonane analizy będą stanowić część pracy doktorskiej realizowanej w ramach Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.