Obliczenia równowag konformacyjnych sterowanych rozpuszczalnikiem nowych pochodnych rezorc[4]arenów oraz ich właściwości spektroskopowych

Kierownik projektu: Waldemar Iwanek

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2022-02-04

Streszczenie projektu

Aktualne prace badawcze dotyczą nowej koncepcji syntezy inherentnie chiralnych pochodnych rezorc[4]arenu opartych o system wiązań wodorowych. Przyłączenie do platformy rezorc-[4]arenu ugrupowań o zróżnicowanych właściwościach protono-donorowo-akceptorowych generuje kierunkowość tworzącego się w trakcie reakcji systemu wiązań wodorowych powodując, że produkt staje się inherentnie chiralny. Tworzące się w trakcie reakcji wiązania wodorowe w zależności od podstawnika oraz typu i polarności rozpuszczalnika wpływają na równowagi konformacyjne pochodnych rezorc[4]arenu, ich stabilizację, energię, właściwości spektroskopowe oraz chiralność.
← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.