Stany ściśnięte spinowo z ultra zimnymi fermionami na sieciach optycznych ze sprzężeniem spin-orbita

Kierownik projektu: Tanausu Hernandez Yanes

Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Warszawa

Data otwarcia: 2021-12-22

Streszczenie projektu

Projekt, do którego będą wykonywane obliczenia numeryczne, dotyczy teoretycznych badań realizacji sprzężenia spin-orbita do dynamicznego wytwarzania stanów ściśniętych i splątanych w układzie kilku fermionów umieszczonych w sieciach optycznych. Dynamiczne wytwarzanie stanów ściśniętych jest możliwe dzięki międzyatomowym oddziaływaniom. Zostało już z powodzeniem zademonstrowane w licznych eksperymentach z kondensatami Bosego-Einsteina. Zastosowanie tego mechanizmu w układzie ultra-zimnych gazów fermionowych jest trudniejsze, ponieważ nierozróżnialne fermiony nie oddziałują w reżimie ultra-niskich temperatur. Implementacja sprzężenia spin-orbita indukuje efektywne oddziaływania pomiędzy ultra-zimnymi fermionami i procesy niezbędne do dynamicznego wytworzenia stanów ściśniętych. Układ jaki rozważamy jest podstawą działania najbardziej precyzyjnych i dokładnych optycznych zegarów atomowych. Wyniki badań, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu mogą zostać zweryfikowane doświadczalnie za pomocą dostępnych obecnie technik.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.