Zmienność przestrzenna zooplanktonu

Kierownik projektu: Marta Głuchowska

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2021-08-13

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykorzystanie danych monitoringowych IOPAN (Sopot, Polska) i IMR (Bergen, Norwegia) do oszacowania i opisania zmienności przestrzennej zooplanktonu w różnych skalach przestrzennych - horyzontalnych i wertykalnych. Próbki zooplanktonu pobrane zostały w zaciągach pionowych stratyfikowanych, odzwierciedlających sytuację hydrograficzną wody. Jako tło środowiskowe użyte zostaną dodatkowe dane pozyskane ze zdjęć satelitarnych - SST, chlorofil a. Przedstawiony projekt dotyczy naukowego wykorzystania licencji ArcGis – publikacje naukowe, i ma użycie oprogramowania będzie miało niekomercyjny charakter.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.