Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji

Kierownik projektu: Aleksandra Parteka

Realizatorzy:

  • Aleksandra Kordalska
  • Julia Jabłońska
  • Zuzanna Bazychowska

Politechnika Gdańska

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-06-11

Streszczenie projektu

Projekt badawczy wykorzystuje nowe podejście teoretyczne i empiryczne w celu uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytanie obecne we współczesnych badaniach ekonomicznych: w jakim stopniu rewolucja cyfrowa przyczyniła się do zmian w globalnym rozkładzie produktywności i w relacjach typu lider-naśladowca? Projekt koncentruje się na problemach wzrostu gospodarczego i produktywności. Główny cel prowadzonych badań jest dwojaki: (1) opisanie dynamiki specjalizacji technologicznej towarzyszącej wzrostowi gospodarczemu w warunkach szybkiego rozwoju digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI); oraz (2) empiryczne oszacowanie skutków postępu technologicznego w technologiach cyfrowych (w szczególności AI) w zakresie roli we wzroście produktywności oraz zmianach w jej światowym rozkładzie.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.