Analiza warunków lodowych na Zalewie Wiślanym

Kierownik projektu: Tomasz Kolerski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-19

Streszczenie projektu

Obliczenia są prowadzone w celu określenia wpływu hydrodynamiki, wiatru i zasolenia na dynamikę lodu w Zalewie Wiślanym. W celu zrealizowania zadanie niezbędne jest przeprowadzenie symulacji numerycznych z wykorzystaniem modelu matematycznego obejmującego zasięgiem całość Zalewu Wiślanego. Analiza wyników modelowania będzie skierowana głównie na porównanie wielkości zaobserwowanego w okresie ostatnich 10 lat zasięgu obszaru wolnego od lodu, który głównie widoczny jest w północnej części Zalewu , w okolicach cieśniny Piławskiej.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.