Modelowanie reaktora zawiesinowego do syntezy eteru dimetylowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym

Kierownik projektu: Andrzej Rogala

Realizatorzy:

  • Sylwia Oleś

Politechnika Gdańska

Wydział Chemiczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-16

Streszczenie projektu

Modelowanie reaktora zawiesinowego o złożonej geometrii przepływu - przepływ w układzie trójfazowym. Badania obliczeniowe będą wykorzystane do symulowania procesu otrzymywania eteru dimetylowego z gazu syntezowego w reaktorze zawiesinowym z katalizatorem stałym zawieszonym w cieczy organicznej. Prace nad projektem będą obejmowały tworzenie uproszczonych modeli 3D reaktora laboratoryjnego w SpaceClaime’ie, w którym zostaną wyodrębnione kolejno 3 fazy. Następnie generowana będzie siatka numeryczna w programie ANSYS Meshing i ANSYS Fluent Meshing. Testowane będą różnego rodzaju siatki, zagęszczenia lokalne przy krawędziach i na powierzchniach międzyfazowych. Po dobraniu odpowiednich parametrów zostanie przeprowadzony test zbieżności siatki, który zapewni o braku wpływu siatki numerycznej na wyjściowe parametry obliczeń. Kluczowym etapem projektu będą ustawienia symulacji wykonane w solverze Flunet, pozwalającym wykonać symulację przepływu w układzie trójfazowym. Badanymi modelami wielofazowymi będą przede wszystkim Volume of Fluid i Eulerian, w którym można śledzić powierzchnie międzyfazowe, stężenie składników, czy profile prędkości w poszczególnych punktach. W literaturze naukowej technicznej nie można znaleźć tego typu obliczeń i informacji, dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo wykorzystania badań w przygotowaniu artykułu naukowego.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.