Wykorzystanie danych LIDAR z pułapu lotniczego do wyznaczania biomasy roślinności niskiej

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Realizatorzy:

  • Łukasz Florczak

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-09

Streszczenie projektu

Opracowanie nowatorskiego modelu szacowania biomasy roślinności niskiej (np. łąk) na podstawie danych LiDAR z pułapu lotniczego. Weryfikacja modelu.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.