Zastosowanie metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej

Kierownik projektu: Mateusz Flis

Instytut Energetyki, Oddział Gdańsk

Zakład Automatyki i Analiz Systemowych

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-12

Streszczenie projektu

Projekt badawczy ma dotyczyć zastosowania metody modelowania numerycznego w analizie sprzężonego oddziaływania pola elektromagnetycznego i pola temperatury dla wybranego elementu infrastruktury energetycznej.
Przewiduje się, że rozpatrzone zostaną zagadnienia:
• skutki termiczne dla newralgicznych elementów elektrowni wiatrowej narażonej na oddziaływanie wyładowania atmosferycznego,
• wpływ błędnego działania układu regulacji napięcia generatora na proces starzenia izolacji stojana/wirnika maszyny synchronicznej
• uszkodzenia termiczne paneli fotowoltaicznych ze względu na warunki środowiskowe oraz narażenia elektromagnetyczne.
Analiza numeryczna metodą symulacji komputerowej pól sprzężonych wiąże się z koniecznością korzystania ze specyficznego oprogramowania (aplikacji) i/lub mocy obliczeniowej. Dynamiczne procesy elektromagnetyczne w analizie sprzężonej z polem temperatury możliwe są do zamodelowania z wykorzystaniem specyficznego oprogramowania polowego – Ansys.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.