Analiza wrażliwości modelu złącza ciesielskiego na zmianę parametrów wytrzymałościowych drewna i warunki brzegowe

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Realizatorzy:

  • Szymon Kalinowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-18

Streszczenie projektu

Cel pracy
W ramach badań przeprowadzona zostanie analiza parametryczna oraz analiza wrażliwości tradycyjnych połączeń ciesielskich stosowanych w zabytkowych budynkach drewnianych. Zbadane zostanie zachowanie połączenia pod obciążeniem, a wyniki obliczeń numerycznych zostaną porównane z uzyskanymi eksperymentalnie. Głównym celem przeprowadzanych symulacji będzie otrzymanie modelu obliczeniowego o takich parametrach, aby odpowiadały jak najlepiej modelowi fizycznemu złącza.
Motywacja
We wschodniej Europie na przestrzeni wieków drewno było głównym materiałem używanym do budowy ze względu na jego dostępność. Z czasem zaczęto używać innych materiałów, budynki były coraz częściej przebudowywane a te, o które nie dbano, zniknęły. Dlatego, szczególnie w odniesieniu do budowli o wartości historycznej, niezwykle ważne jest ich zachowanie oraz odpowiedni proces konserwacji.
Zakres pracy
Symulacje numeryczne modeli połączeń ciesielskich zostaną wykonane w programie MSC Marc/Mentat bazującym na metodzie elementów skończonych. W pierwszej kolejności do symulacji użyte zostaną właściwości dwóch rodzajów drewna: współczesnego suchego drewna sosnowego używanego w budownictwie oraz starego drewna mokrego, pochodzącego z rozbiórki. Wykonana zostanie analiza parametryczna oraz analiza wrażliwości zachowania mechanicznego złącza na zmiany charakterystyk materiałowych drewna oraz warunki brzegowe modelu.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.