Dopracowanie metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Realizatorzy:

  • Kamil Wierzbicki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-11-26

Streszczenie projektu

Kontekstem proponowanej pracy jest rosnący nacisk na oszczędność energetyczną budynków. Praca polega na stworzeniu gotowego modelu dopracowania metodyki szacowania poziomu termoizolacyjności elementów budowlanych, zgodnej z wchodzącymi w życie (od 2021) nowymi normami branżowymi w izolacji termicznej. W przygotowaniu pełnego modelu główne znaczenie ma narzędzie generujące siatkę elementów skończonych, stąd praca inżynierska przewiduje użycie HyperMesh. Obliczenia wymagają solvera ANSYS ze względu na idealne do rozwiązania zagadnień termicznych i termodynamicznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.