Drgania nieliniowe belek i płyt kompozytowych wymuszanych obciążeniami mechanicznymi i cieplnymi

Kierownik projektu: Jerzy Warmiński

Realizatorzy:

  • Simona Doneva

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-11-17

Streszczenie projektu

W projekcie prowadzone są badania numeryczne belek i płyt wykonanych z materiałów kompozytowych o różnych właściwościach z uwzględnieniem różnych warunków podparcia. Wybrane elementy strukturalne wymuszane są okresowymi siłami oraz dodatkowo obciążane cieplnie poprzez zmianę temperatury otoczenia lub zadanie impulsu cieplnego. Opracowane modele oparte są na nieliniowych równaniach konstytutywnych co prowadzi do analizy nieliniowych równań różniczkowych ruchu. Symulacje numeryczne prowadzone są za pomocą metody elementów skończonych oraz własnych procedur numerycznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.