Sterowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem elementów MFC

Kierownik projektu: Jarosław Gawryluk

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-10-19

Streszczenie projektu

W projekcie realizowane będą badania dynamiki cienkościennych struktur kompozytowych z elementami aktywnymi typu Macro Fiber Composite. Badania zostaną przeprowadzone metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus. Analizowane będą struktury kompozytowe wykonane z laminatów szklanych oraz węglowych w dowolnych konfiguracjach ułożenia włókien. Dodatkowo przetestowane zostaną różne sposoby podparcia/zamocowania ww. struktur. Testowane będą układy z różnymi algorytmami sterowania, w których element aktywny będzie wykorzystany do redukcji drgań układu. W celu przeprowadzania badań numerycznych konieczne jest zastosowanie podprogramu, w którym wygenerowany zostanie zmienny w czasie sygnał napięciowy podawany na element MFC. Rozważane będą różne warianty wymuszenia układu, tj. kinematyczne, punktowe. W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną charakterystyki rezonansowe układów z różnymi algorytmami sterowania, jak również układów bez sterowania. Zastosowanie w symulacjach numerycznych podprogramów wymaga użycia specjalistycznego oprogramowania, kompilatora Intel, fortran. Korzystanie z platformy obliczeniowej trytona umożliwi przeprowadzenie ww. badań oraz przyczyni się do skrócenia czasu tych obliczeń. Ponadto, zrealizowane badania dynamiczne zostaną przedstawione/opisane w wielu artykułach naukowych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.