Nowoczesne metody analizy sygnału elektrokardiograficznego

Kierownik projektu: Marta Łabuda

Realizatorzy:

  • Zofia Jagiełka
  • Monika Rogowska

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-05-20

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie analizy sygnałów czynności serca uzyskanych za pomocą badań elektrokardiograficznych (EKG) oraz ich zakłóceń występujących w różnych zespołach chorobowych. Rejestracja taka wiąże się jednak z licznymi zakłóceniami występującymi w sygnale, m.in.: artefakty ruchowe, artefakty mięśniowe, przesunięcie elektrod. Zakłócenia takie stanowią duży problem w automatycznej analizie sygnału EKG.
W oparciu o dostępne w bazach sygnałów fizjologicznych dane, porównane zostaną wybrane algorytmy automatycznej analizy sygnału EKG, zawierające również sygnały zakłócone różnego rodzaju artefaktami. Pierwszym krokiem będzie odtworzenie wybranych wyników opisanych w literaturze. W kolejnym etapie, projekt ma na celu badanie jakości sygnału EKG i jego segmentację (analiza zespołu QRS), a także ocenę wpływu istniejących artefaktów na jakość użytych metod z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji prezentowanych w literaturze.

Publikacje

  1. Zofia Jagiełka i Monika Rogowska, Badanie nieprawidłowości sygnału EKG za pomocą wybranych metod analizy falkowej i sztucznej inteligencji , praca magisterska, WFTiMS Politechniki Gdańskiej -, (2020) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.