Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych

Kierownik projektu: Łukasz Doliński

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-03-12

Streszczenie projektu

Zakres niniejszego projektu przewiduje działania naukowe, które koncentrują się na opracowywaniu i testowaniu nowych algorytmów przetwarzania sygnałów ukierunkowanych na detekcję, identyfikację i lokalizację uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem analizy falkowej i analizy fraktalnej. Metody te pozwalają śledzić lokalne zmiany w analizowanych sygnałach, zarówno dla przypadków jedno-, dwu- jak i trójwymiarowych. Ponadto projekt obejmuje również badania symulacyjne polegające na opracowaniu zaawansowanych modeli uszkodzeń metodą elementów skończonych. Celem jest zdobycie pełniejszej wiedzy na temat procesów dynamicznych (również o charakterze nieliniowym), zachodzących w elementach konstrukcyjnych z różnego typu uszkodzeniami (pęknięcia, delaminacja). W tym celu przewidziane jest wykorzystanie środowisk symulacyjnych Matlab, Abaqus i Ansys.

Publikacje

  1. Dolinski, L.; Krawczuk, M., Analysis of Modal Parameters Using a Statistical Approach for Condition Monitoring of the Wind Turbine Blade, Applied Sciences-Basel 17, (2020) 5878 -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.