Analiza funkcjonalności i badania nad konwerterami energii fal morskich

Kierownik projektu: Sebastian Sorek

Realizatorzy:

  • Magdalena Blencka

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-03-09

Streszczenie projektu

Projekt zakłada stworzenie modeli teoretycznych konwerterów energii fal, przeprowadzenie badań i analiz dotyczących ich działania oraz efektywności odbioru energii. Celem projektu będzie poszerzenie wiedzy o możliwości wykorzystania odbiorników energii fal, szczególnie co do perspektyw połączenia funkcjonalności generacji energii elektrycznej z ochroną brzegu morskiego. Projekt podzielony zostanie na dwa główne zadania.
Pierwsze obejmuje opracowanie analitycznego modelu odbioru energii falowej za pomocą pionowego ruchu zanurzonej w wodzie poziomej płyty. Model uwzględnić powinien zakotwienie w dnie morskim za pomocą pala. Będzie wykorzystany do badań nad efektywnością konwersji energii oraz jego wpływem na falowanie morskie. Ma umożliwiać wyznaczenie rozwiązań dla wybranych, zadanych warunków falowych i geometrii akwenu oraz pozwolić na szybką analizę porównawczą otrzymanych wyników.
Drugie zadanie przewiduje opracowanie modelu falowania i ruchu rumowiska dennego w strefie brzegowej morza. Model będzie uwzględniał wpływ ustawienia zespołu odbiorników energii falowej na procesy hydrodynamiczne zachodzące w strefie brzegowej. Rozwiązanie powinno umożliwić wyznaczenie zmiany linii brzegowej i bilansu ruchu osadów w strefie brzegowej dla przypadku braku odbiorników oraz dla odbiorników działających w różnych ustawieniach.
W celu otrzymania rozwiązań zakłada się zaimplementowanie modeli w programie MATLAB. Opracowane zostaną programy obliczeniowe umożliwiające szybkie uzyskanie wyników zastosowania modeli, dla różnych przyjętych danych wejściowych, oraz graficzne przedstawienie wyników. Dodatkowo do analizy wyników wykorzystane zostaną m. in.: funkcje i narzędzia dostępne w programie MATLAB.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.