NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements

Kierownik projektu: Sławomir Potempski

Realizatorzy:

  • Eeshu Raaj Saasthaa Arumuga Kumar

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Otwock

Data otwarcia: 2020-02-13

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zastosowanie w probabilistycznych analizach bezpieczeństwa nowych rozwiązań w obszarze zagrożeń związanych z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk naturalnych (trzęsienie ziemi, tsunami, powodzie, huragany, etc.). W szczególności dotyczy to analizy kruchości krytycznych systemów i komponentów elektrowni jądrowej z uwzględnieniem wzajemnych zależności oraz przypadku wystąpienia wielu zagrożeń równocześnie.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.