Numeryczna ocena odpowiedzi dynamicznej testowanego eksperymentalnie modelu konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy

Kierownik projektu: Tomasz Jaroszewski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-01-31

Streszczenie projektu

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki numerycznego podejścia do symulacji dynamicznego zachowania eksperymentalnie przetestowanego modelu nieregularnej konstrukcji stalowej izolowanej od podstawy. Analizowany model był wcześniej testowany na stole wibracyjnym znajdującym się na Politechnice Gdańskiej w Polsce i poddany szeregowi różnych ruchów podłoża. W celu przeprowadzenia niniejszego badania, zbudowano trójwymiarowy model symulacyjny badanej eksperymentalnie struktury za pomocą programu ETABS. W pierwszym etapie tego badania przeprowadzono analizę modalną w celu porównania podstawowych okresów modeli o stałej i izolowanej podstawie z ich odpowiednikami numerycznymi. Później modele numeryczne zostały poddane temu samemu zestawowi ruchów podłoża. Ogólnym celem niniejszego badania jest weryfikacja skuteczności symulacji odpowiedzi dynamicznej modeli o stałej podstawie.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.