Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Realizatorzy:

  • Alicja Napierała

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Poznań

Data otwarcia: 2019-10-30

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest ocena dokładności modelowania tłumienia mocy w kanale. Pomiar będzie odbywać się na podstawie modeli empirycznych i deterministycznych na rzecz planowania systemu piątej generacji, szczególnie w paśmie fal milimetrowych. Dla modelu deterministycznego wykorzystana będzie metoda śledzenia wiązki. Modele empiryczne są zaimplementowane w oprogramowaniu WinProp. Eksperymenty symulacyjne będą przeprowadzane dla nowych pasm częstotliwości, które zostały wprowadzone w systemie piątej generacji. Zastosowane będą dwa środowiska testowe, takie jak urban micro i urban macro dla 3.6 GHz oraz 28 GHz. Otrzymane wyniki będą opierać się na zaimportowanych do programu cyfrowych mapach miast Poznań, na których rozmieszczone zostaną nadajniki i odbiorniki.

Publikacje

  1. Robert Mądry, Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska 1, (2020) 62
  2. Robert Mądry, Weryfikacja pomiarowa modelowania deterministycznego w pasmie C i Ka, praca magisterska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji 11, (2021) 1-72


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.