Analiza i modelowanie napędowych i stabilizujących układów cięgnowych do zastosowań w egzoszkieletach

Kierownik projektu: Jakub Deda

Politechnika Warszawska

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Warszawa

Data otwarcia: 2019-09-15

Streszczenie projektu

Egzoszkielet kończyn dolnych dla zdrowego człowieka musi posiadać zespół cech, które są trudne do uzyskania jako całość. Z jednej strony układ powinien się odznaczać niską masą, a z drugiej przenosić duże obciążenia dynamiczne. Kolejnymi wydawałoby się wykluczającymi się cechami są prostota konstrukcji i możliwość odwzorowania skomplikowanych ruchów człowieka lub też niska energochłonność i długi czas pracy. Problem tych ostatnich może zostać rozwiązany przez zastosowanie adaptacyjnego systemu napędzania, który jest przedmiotem prowadzonych prac.
System ma w przypadku małego obciążenia powodować, że cylinder hydrauliczny nie będzie pracował w całym zakresie swojego skoku, co spowoduje mniejszy pobór mocy. W przypadku zwiększania się obciążenia układ ma płynnie zmieniać długość wykorzystywanego skoku tak, aby przy skrajnych położeniach konstrukcji i maksymalnym wysuwie tłoczyska maksymalne zakładane siły mogły być przeniesione.
W ramach projektu konieczne jest zbudowanie modelu takiego układu a następnie jego weryfikacja z wynikami badań stanowiskowych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.