Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Paulina Saja

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-09-11

Streszczenie projektu

Celem projektu jest omówienie zagadnień związanych z obliczeniami sejsmicznymi konstrukcji oraz przeprowadzenie analizy numerycznej modelu silosu w środowisku MES, poddanego dynamicznym wymuszeniom w postaci trzęsienia ziemi. Analizie poddawany będzie silos o wysokości 20 m, średnicy 10 m i grubości ścian 5 mm. Zakres projektu będzie obejmował: stworzenie geometrii silosu, zebranie obciążeń od naporu materiału sypkiego zgodnie z PN-EN 1991-4, wyznaczenie obciążenia sejsmicznego zgodnie z EN 1998-1 oraz EN 1998-4, sprawdzenie obliczeń analitycznych, przeprowadzenie liniowej analizy LBA w celu uzyskania deformacji silosu, przeprowadzenie nieliniowej analizy stateczności GMNA z uwzględnieniem imperfekcji, analizę wpływu imperfekcji na nośność silosu oraz przeprowadzenie nieliniowej dynamicznej analizy silosu obciążonego rzeczywistym zapisem trzęsieni ziemi w miejscowości El Centro.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.