Optymalizacja konstrukcji instrumentu ATHENA-WFI pod kątem minimalizacji obciążeń wibro-akustycznych

Kierownik projektu: Szymon Polak

Centrum Badań Kosmicznych PAN

Warszawa

Data otwarcia: 2019-09-04

Streszczenie projektu

Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej ATHENA zakłada wyniesienie w kosmos teleskopu, badającego zjawiska wysokiej energii, emitującej promieniowanie rentgenowskie. Na potrzeby instrumentu WFI (Wide Field Imager) misji ESA ATHENA Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk buduje Zespół Koła Wymiennika Filtrów. Filtry zamontowane na kole są niezwykle wrażliwe na obciążenia akustyczne i wibracyjne. Stąd wynika potrzeba zoptymalizowania konstrukcji całego Zespołu (koło wraz z obudową), pod kątem minimalizacji obciążeń wibracyjnych oraz akustycznych, przy jednoczesnej minimalizacji masy całego układu.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.