Submezoskalowe procesy w warstwie granicznej atmosfery nad niejednorodną pokrywą lodową

Kierownik projektu: Marta Wenta

Uniwersytet Gdański

Instytut Oceanografii

Gdynia

Data otwarcia: 2019-09-04

Streszczenie projektu

W badaniach, które zostaną przeprowadzone z TASK wykorzystany będzie model tWRF (Weather Research and Forecasting) stworzony przez amerykańskie instytucje naukowe m. in. NCAR (National Center for Atmospheric Research), NCEP (National Centers for Environmental Prediction), FSL (Forecast Systems Laboratory), Air Force Weather Agency (AFWA), Federal Aviation Administration (FAA) oraz Uniwersytet w Oklahomie w kooperacji z naukowcami z całego świata. W czerwcu 2018 roku do użytku została oddana najnowsza wersja modelu, WRF V4.0. WRF może być zastosowany do symulacji opartych o aktualne warunki pogodowe, jak i do wyidealizowanych badań modelowych. Dzięki współpracy z tysiącami użytkowników z całego świata model cały czas ulega zmianom i wzbogacany jest o kolejne udoskonalenia. Aktualnie model jest wykorzystywany do generowania prognozy pogody m. in. przez NCEP oraz stanowi część modelu RASM (Regional Arctic System Model), dedykowanego do analizy klimatu Arktyki. Autorka projektu wykorzystuje model WRF od początku swoich badań. W celu przeprowadzenia zaplanowanych badań model WRF będzie skonfigurowany dla modelowania obszaru Morza Bałtyckiego, z zagnieżdżonym obszarem na Zatoce Botnickiej. Dzięki tej metodzie będzie można zwiększyć rozdzielczość modelu. Taka konfiguracja modelu będzie jednak wymagała zastosowania odpowiednich warunków brzegowych, które zostaną pozyskane z wspomnianego modelu RASM, obejmującego swoim zasięgiem Morze Bałtyckie. Dane te zostaną udostępnione dzięki współpracy wnioskodawczyni z prof. Wiesławem Masłowskim z Naval Postgraduate School w Monterey, USA, który jest jednym z głównych twórców modelu RASM. W planowanych badaniach pełna wersja modelu WRF-ARW zostanie uruchomiona dla obszaru Zatoki Botnickiej w okresie zimowymi wczesnej wiosny, z mapami lodu odzwierciedlającymi rzeczywistą pokrywę lodową.
Badania są częścią dwóch projektów NCN: 2018/31/B/ST10/00195 oraz projektu ETIUDA przyznanego w sierpniu 2019 roku.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.