Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości

Kierownik projektu: Marcin Kujawa

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-08-30

Streszczenie projektu

Celem badań jest analiza statyczna, dynamiczna, jak i analiza wrażliwości konstrukcji cienkościennych.

Publikacje

  1. C. Szymczak, M. Kujawa , Publication Preview Source Sensitivity analysis of free torsional vibration frequencies of thin-walled laminated beams under axial load, Continuum Mechanics and Thermodynamics XXX, (2019) 1-10
  2. C. Szymczak, M. Kujawa , Distortional buckling of composite thin-walled columns of a box-type cross section with diaphragms, Acta Mechanica 230(11), (2019) 3945-3961
  3. C. Szymczak, M. Kujawa , Buckling and initial post-local buckling behaviour of cold-formed channel member flange, Thin-Walled Structures 137, (2019) 177-184


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.