Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083

Kierownik projektu: Daria Żuk

Akademia Morska w Gdyni

-

Gdynia

Data otwarcia: 2019-07-26

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza właściwości wytrzymałościowych próbek wykonanych ze stopu aluminium AW5083. W ramach projektu wykonana zostanie analiza porównawcza wyników otrzymanych drogą doświadczalną oraz w rezultacie analizy wytrzymałościowej MES przeprowadzonej przy wykorzystaniu oprogramowania MSC.Software (Patran i Nastran). W ramach badań wykonane będą w warunkach laboratoryjnych statyczna próba rozciągania oraz próba zginania trójpunktowego. Następnie próby te zostaną zamodelowane w programie Patran. Wyniki badań zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.

Publikacje

  1. D. Żuk, G. Hajdukiewicz, A comparative analysis of the results of a static tensile test using FEM modeling in MSC Patran , Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie brak danych, (2020) brak danych
  2. D. Żuk, G. Hajdukiewicz, Analysis of the convergence of the results of the three-point bending test using numerical modeling., Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering brak danych, (2020) brak danych
  3. Daria Żuk, Grzegorz Hajdukiewicz, Modeling of a Three-Point Bend Test of a Beam Made of AW 5083 Alloy, SCIENTIFIC JOURNAL of Gdynia Maritime University 116/2020, (2020) 100-111
  4. Daria Żuk, Grzegorz Hajdukiewicz, Simulation tests of static tensile testing of the AW 5083 alloy, Acta Metallurga Slovaca -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.