Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba

Kierownik projektu: Zbigniew Usarek

Realizatorzy:

  • Falak Sher

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-06-27

Streszczenie projektu

Celem pracy jest przeprowadzenie numerycznej analizy prototypu dookolnego elektromagnetycznego przetwornika akustycznego (ang. electromagnetic acoustic transducer, w skrócie EMAT). Część tej analizy, poświęcona modelowaniu trójwymiarowego prototypu, będzie przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej. Wspomniany wcześniej prototyp został zbudowany i przetestowany eksperymentalnie w ramach odrębnej pracy dyplomowej. Przyrząd ten jest wykorzystywany do wytwarzania i rejestracji fal Lamba rozchodzących się w cienkich metalowych płytach. Planowaną analizę można podzielić na trzy etapy polegające na:
1. Wykonaniu analizy magnetostatycznej, polegającej na określeniu rozkładu przestrzennego wektora indukcji magnetycznej wewnątrz badanej płyty w obecności jedynie stałego pola magnetycznego pochodzącego od magnesów trwałych.
2. Przeprowadzeniu elektromagnetycznej analizy nieustalonej dla impulsu prądowego w postaci paczki falowej doprowadzonego do cewki znajdującej się przy powierzchni płyty. Celem tego etapu będzie określenie rozkładu prądów wirowych i siły Lorentza w warstwie wierzchniej płyty.
3. Wykonaniu mechanicznej analizy nieustalonej propagacji fali akustycznej w badanej płycie dla wymuszenia w postaci siły Lorentza.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.