Symulacje dynamiki molekularnej cząstek o wybranej geometrii na powierzchniach płaskich

Kierownik projektu: Łukasz Baran

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Lublin

Data otwarcia: 2019-06-04

Streszczenie projektu

Supramolekularne struktury powierzchniowe należą do grupy "programowalnych" układów cząsteczkowych. Możemy je otrzymać poprzez adsorpcję cząsteczek i ich samoorganizację na powierzchniach ciał stałych. Dobierając adsorbowane cząsteczki, powierzchnię i warunki prowadzenia procesu można "zbudować" struktury o zaplanowanej geometrii oraz pożądanych właściwościach geometrycznych, chemicznych, magnetycznych, elektrycznych, itp. Podstawowy etap otrzymywania uporządkowanych warstw powierzchniowych stanowi ich samoorganizacja. Zrozumienie mechanizmu tego procesu jest jednym z najważniejszych problemów badań podstawowych w fizykochemii. Potencjalne zastosowania praktyczne powierzchniowych struktur supramolekularnych i znaczenie możliwości teoretycznego przewidywania przebiegu samoorganizacji złożonych cząsteczek uzasadniają podjęcie badań opisanych w tym projekcie.
Ogólnym celem projektu jest określenie za pomocą symulacji komputerowych mechanizmu powstawania supramolekularnych struktur powierzchniowych zbudowanych z wybranych cząsteczek modelowych oraz ich mieszanin z atomami metali. Proponowane modele odpowiadają dużym cząsteczkom wielopierścieniowym zawierającym aktywne grupy funkcyjne.

Publikacje

  1. Ł. Baran, W. Rżysko, Application of a coarse-grained model for the design of complex supramolecular networks, Molecular Systems Design & Engineering -, (2020) -
  2. Ł. Baran, W. Rżysko, E. Słyk, Simulations of the 2D self-assembly of tripod-shaped building blocks, Beilstein Journal of Nanotechnology 11, (2020) 884-890


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.