Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Realizatorzy:

  • Tomasz Zybała

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-05-27

Streszczenie projektu

Rozprawa doktorska ma zawierać modelowanie połączeń ciesielskich w Abaqus oraz analizę numeryczną w programie Matlab. Rozprawa wykorzystywać będzie Metodę Elementów Skończonych to opisania pracy złącza w różnych warunkach pracy i wilgotności. Doktorat będzie miał charakter interdyscyplinarny, oprócz części mechanicznej będzie również obejmować zakres architektoniczny związany z obecnie obowiązująca doktryną konserwatorską.

Publikacje

  1. I. Lubowiecka, T. Zybała, G. Bukal, M. Krajewski, M. Kujawa & P. Kłosowski, On the Current State of Dovetail Wall-corner Joints in Wooden Greek Catholic Churches in Polish Subcarpathia with Structural and Sensitivity Analyses, International Journal of Architectural Heritage 1, (2019) 1-18
  2. Tomasz Zybała, Katarzyna Szepietowska, Grzegorz Bukal, Izabela Lubowiecka, Portico farmhouses of the Vistula Delta: architecture, current state and finite element modelling of timber roof truss under material and cross-section uncertainty, International Journal of Architectural Heritage 1, (2020) 1-47
  3. Tomasz Zybała, Izabela Lubowiecka, OCENA WRAŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA CIESIELSKIEGO NA ZMIANY WILGOTNOŚCI DREWNA, 59. SYMPOZJUM 1, (2020) 1-2


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.