Dynamika konstrukcji budowlanych

Kierownik projektu: Daniel Burkacki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-26

Streszczenie projektu

Planowane jest przeprowadzenie kompleksowych analiz numerycznych z wykorzystaniem MES dla rzeczywistych obiektów budowlanych celem zbadania ich zachowania się dynamicznego. Zagadnienia będą rozpatrywane dla różnych typów wymuszeń dynamicznych. W analizach uwzględnione zostaną złożone charakterystyki materiałowe oraz zaawansowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi oraz niekonstrukcyjnymi. Efektem końcowym projektu będą oryginalne wyniki badań, prezentowane w publikacjach naukowych, zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach.

Publikacje

  1. D. Burkacki, M. Wójcik, R. Jankowski , Numerical investigation on behaviour of cylindrical steel tanks during mining tremors and moderate earthquakes, Earthquakes and Structures 18(1), (2020) 000
  2. D. Burkacki, R. Jankowski, Response of cylindrical steel tank under stochastically generated non-uniform earthquake excitation, AIP Conference Proceedings 1, (2020) 1-11


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.