Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów

Kierownik projektu: Mateusz Zawadzki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-21

Streszczenie projektu

Poznanie i opis efektów fizyko-chemicznych wywoływanych działaniem niskoenergetycznych elektronów na materię w dalszym ciągu stanowi ważny problem badań naukowych.
Proponowany projekt poświęcony jest zagadnieniom oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z kompleksami molekularnymi o znaczeniu biologicznym i technologicznym. Obecne prace eksperymentalne nad dysocjacyjnym wychwytem elektronów (DEA) wspomagane są kwantowymi obliczeniami chemicznymi molekularnych stanów elektronicznych. To podejście zapewnia rzetelne wartości progowe dla dysocjacyjnych reakcji wiązania elektronów w kompleksach molekularnych.
Wszystkie obliczenia kwantowo-mechaniczne zostaną przeprowadzone za pomocą oprogramowania Gaussian. Atomy zostaną opisane standardowymi bazami cc-PVTZ i aug-cc-PVTZ, natomiast obliczenia DFT dla optymalizacji geometrii molekuł wykorzystają hybrydową metodę B3LYP.
Podczas realizacji projektu część eksperymentalna, dotycząca pomiarów DEA, zostanie wykonania na aparaturze pomiarowej w J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry - Czech Academy of Science. Dzięki temu możliwe będzie bezpośrednie przetestowanie otrzymanych wyników teoretycznych. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji oraz zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym.

Publikacje

  1. Zawadzki M., Luxford, T. F. M., Kočišek J. , Carboxylation Enhances Fragmentation of Furan upon Resonant Electron Attachment, Journal Of Physical Chemistry A 124, (2020) 9427-9435
  2. Zawadzki M., Kočišek J., Fedor J., Dissociation of furan-2-carboxylic acid by low energy electrons, Journal of Physics: Conference Series ICPEAC 2019 1412, (2020) 182013
  3. Zawadzki M., Wierzbicka P., Kopyra J., Dissociative electron attachment to benzoic acid (C7H6O2), Journal Of Chemical Physics 152, (2020) 174304


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.