Fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej - badania DFT i TDDFT

Kierownik projektu: Robert Dobosz

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2019-02-06

Streszczenie projektu

Grant będzie uzupełnieniem badań laboratoryjnych nt. nowych fotoinicjatorów polimeryzacji rodnikowej, absorbujących promieniowanie w zakresie widzialnym i UV.
Takie fotoinicjatory są syntezowane w kierowanym przez dr hab. inż. Janinę Kabatc Zakładzie Chemii Organicznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy. Tu także przeprowadzamy badania spektroskopowe i fotochemiczne. W wielu przypadkach badania metodami DFT ułatwiają ustalenie struktury oraz analizę widm NMR. Grant będzie wykorzystywany także do ustalania struktur stanów wzbudzonych, mocy i charakteru wiązań wodorowych stabilizujących fotoinicjatory, do opisu innych efektów elektronowych w nich zachodzących oraz do badania zjawiska tautomerii prototropowej.

Publikacje

  1. Robert Dobosz, Jan Mućko, Ryszard Gawinecki, Using Chou's 5-Step Rule to Evaluate the Stability of Tautomers: Susceptibility of 2-[(Phenylimino)-methyl] -cyclohexane-1,3-diones to Tautomerization Based on the Calculated Gibbs Free Energies, Energies 13, (2020) 183
  2. Anna Szafraniec, Waldemar Iwanek, Synthesis of a coumarin derivative of resorcin[4] arene with solvent-controlled chirality, RSC Advances 10, (2020) 12747


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.