Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy

Kierownik projektu: Łukasz Witanowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-02-01

Streszczenie projektu

Optymalizacja wyraża dążenie człowieka do perfekcji oraz zajmuje się tym jak opisać i osiągnąć najlepsze rezultaty, gdy wiemy już jak mierzyć i zmieniać dobre i złe. W optymalizacji układów przepływowych jako kryterium zmian definiuje się: sprawność (większa moc, lepsze parametry), cena/zysk, wytrzymałość, dynamikę, hałas, szczelność, proces wytwarzania (obróbki). Podwyższanie sprawności przepływowej turbin cieplnych wiążę się z odpowiednim kształtowaniem przestrzennym układu przepływowego. Istnieje wiele możliwości zmian danego układu zaczynając na zwijaniu łopatek poprzez proste lub złożone pochylenie łopatek, a kończąc na trójwymiarowym kształtowaniu ograniczeń zewnętrznych kanału. W zaawansowanych projektach wymienione modyfikacje stosowane są w odpowiednich kombinacjach w celu otrzymanie lepszych rezultatów. Poprawa pracy stopnia w nominalnych warunkach nie musi prowadzić do zwiększenia sprawności w całym zakresie pracy turbiny. W celu weryfikacji optymalizacji należy przeprowadzić obliczenia turbiny przed i po optymalizacji w całym zakresie pracy. Obliczenia niestacjonarne, które należy przeprowadzić wymagają dużych czasów obliczeniowych.
Realizacja projektu pozwoli na wyznaczenie charakterystyki pracy turbin osiowych i promieniowych pracujących w układach parowych oraz gazowych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.