Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne

Kierownik projektu: Piotr Durlak

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

Wrocław

Data otwarcia: 2019-01-18

Streszczenie projektu

Projekt koncentruje się na badaniach podstawowych prowadzonych za pomocą metod dynamiki molekularnej w ujęciu Cara-Parrinello (CPMD i PIMD) oraz statycznych metod chemii kwantowej w grupie związków o szerokim znaczeniu biologicznym. Prowadzone symulacje dostarczą informacji na temat dynamiki procesów w skali femtosekundowej i reakcji chemicznych tychże związków w grupie wybranych leków i substancji aktywnych. Dodatkowo prowadzone symulacje pozwolą prowadzić szeroką dyskusję w obszarze nanotoksyczności oraz transportu całych cząsteczek przez inne molekuły (tzw. konie trojańskie).

Publikacje

  1. P. Durlak, Z. Latajka, Investigations of the hydrogen bond in the crystals of tropolone and thiotropolone via Car-Parrinello and path integral molecular dynamics., Journal of Computational Chemistry 40, (2019) 671-687
  2. P. Durlak, M. Jerzykiewicz, I. Ćwieląg-Piasecka, 1,2,3-propanetriol radicals formed during oxidative stress., Magnetic Resonance in Chemistry 57, (2019) S95-S100
  3. Mencel Klaudia, Kinzhybalo Vasyl, Jakubas Ryszard, Zaręba Jan K., Szklarz Przemysław, Durlak Piotr, Drozd Marek, Piecha-Bisiorek Anna, 0D Bismuth(III)-Based Hybrid Ferroelectric: Tris(acetamidinium) Hexabromobismuthate(III), Chemistry of Materials 33, (2021) 8591-8601


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.