Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie

Kierownik projektu: Bartłomiej Dec

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-10-30

Streszczenie projektu

W projekcie będą badane zmiany własciwości elektrycznych i optycznych w zależności od domieszkowania danym typem pierwiastka. Badanie będzie przeprowadzone na materiałach:
a) diament
b) grafen (i jego odmiany)
Powyższe materiały zostaną domieszkowane pierwiastkami takimi jak azot, fosfor, bor w celu uzyskania półprzewodzących materiałów które można z powodzeniem wykorzystywać do tworzenia sensorów elektrochemicznych, diod półprzewodnikowych czy nawet tranzystorów. Badania będą wykorzystywały teorię funkcjonału gęstości która jest bardzo wymagająca pod względem ilości potrzebnych zasobów komputerowych.
Dzięki badaniom możliwe będzie określenie kwalifikowalności danej domieszki dla poszczególnych zastosowań w elektronice. Takie badania posłużą za wczesny etap określający możliwości elektryczne i optyczne w nowych materiałach półprzewodnikowych opartych o diament czy grafen.

Publikacje

  1. B. Dec, R. Bogdanowicz, FIRST-PRINCIPLE STUDY OF PROTEIN SYSTEMS: BORON-DOPED DIAMOND VOLTAMMETRIC SENSING DEVICES, Hasselt Diamond Workshop 2019 - SBDD XXIV -, (2019) -
  2. B. Dec, R. Bogdanowicz, INTRAMOLECULAR CHARGE TRANSFER IN BORON-DOPED DIAMOND - PROTEIN SYSTEM: FIRST-PRINCIPLE STUDIES TOWARDS VOLTAMMETRIC SENSING DEVICES, European Materials Research Society Spring Meeting 2019 -, (2019) -
  3. B. Dec, R. Bogdanowicz, FIRST-PRINCIPLE STUDIES ON ELECTRONIC TRANSFER MECHANISM IN CARBOXYL-MODIFIED BORON-DOPED DIAMOND SURFACES, European Materials Research Society Fall Meeting 2019 - Warsaw -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.