Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych

Kierownik projektu: Romuald Rządkowski

Realizatorzy:

  • Arkadiusz Koprowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-10-10

Streszczenie projektu

Problemem, który nadal jest aktualny w palisadach łopatkowych maszyn przepływowych jest występowanie niestacjonarnych zjawisk aerosprężystych, takich jak drgania wymuszone i samowzbudne.
Niezawodność oraz sprawność działania układów łopatkowych są w znacznym stopniu uzależnione od występujących jednocześnie zjawisk przepływowych i mechanicznych w stopniach maszyn przepływowych.
Zjawiska te są jednym z przedmiotów badań prowadzonych przez Zakład Aerosprężystości Instytutu Maszyn Przepływowych. Ze względu na wykorzystanie w tym celu metody elementów skończonych konieczne jest zastosowanie modelu numerycznego, stanowiącego siatkę obliczeniową poszczególnych podzespołów maszyny przepływowej.
Projekt dotyczy budowy siatek MES łopatek wirnikowych i kierowniczych turbin parowych.

Publikacje

  1. A. Koprowski, Obliczenia numeryczne wytrzymałościowe oraz modalne tarczy wirnika turbiny, Instytut Maszyn Przepływowych Ośrodek Mechaniki Maszyn Zakład Aerosprężystości 1138/2019, (2019) 1-8


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.