Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

 • Maciej Janecki
 • Jaromir Jakacki
 • Artur Nowicki
 • Dawid Dybowski

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2018-06-28

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę "WaterPUCK", która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.

Budowa serwisu oparta będzie o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Serwis WaterPUCK to zintegrowany system składający się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, działający w sposób ciągły poprzez zasilanie go danymi meteorologicznymi składał się będzie z 4 głównych modułów - modeli systemu: i) kompleksowego modelu spływu wód powierzchniowych - opartego na kodzie SWAT, ii) numerycznego modelu przepływu wód podziemnych opartego na kodzie Modflow, iii) trójwymiarowego numerycznego modelu ekosystemu Zatoki Puckiej opartego na kodzie POP oraz dodatkowo z kalkulatora gospodarstw rolnych w Gminie Puck jako interaktywna aplikacja. Dane wielkości ładunków biogenów i pestycydów z modeli spływu wód powierzchniowych i podziemnych będą automatycznie, poprzez moduł - interface sea water-sedyment, przeliczane i przekazywane do modelu ekosystemu Zatoki Puckiej jako dane wejściowe - brzegowe na granicy ląd-woda.

Interaktywna aplikacja CalcGosPuck będzie określała wskaźniki presji wywieranej na środowisko - a w szczególności na wody powierzchniowe i gruntowe, przez gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, w zakresie dotyczącym rozpraszanych z nich (traconych w procesie produkcji rolnej) ładunków azotu, fosforu i pestycydów.
Model spływu wód powierzchniowych jako model typu opad-odpływ będzie uwzględniał rozprzestrzenianie zanieczyszczeń wynikających z użytkowania terenu i praktyk rolniczych wraz ze spływającymi wodami w postaci związków biogennych i pestycydów do Zatoki Puckiej.

Publikacje

 1. A. Nowicki, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka, Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model, Journal of Operational Oceanography -, (2019) -
 2. M. Janecki, A. Nowicki, A. Kańska, M. Golenko, L. Dzierzbicka-Głowacka, Numerical simulations of sea-ice conditions in the Baltic Sea for 2010-2016 winters using the 3D CEMBS model, Polish Maritime Research 25(3), (2018) 35-43
 3. D. Dybowski, J. Jakacki, M. Janecki, A. Nowicki, D. Rak, L. Dzierzbicka-Glowacka, High-Resolution Ecosystem Model of the Puck Bay (Southern Baltic Sea) - Hydrodynamic Component Evaluation, Water 11, (2019) 2057
 4. L. Dzierzbicka-Głowacka, S. Pietrzak, D. Dybowski, M. Białoskórski, T. Marcinkowski, L. Rossa, M. Urbaniak, Z. Majewska, D. Juszkowska, P. Nawalany, B. Kamińska, B. Selke, P. Korthals, T. Puszkarczuk, Impact of agricultural farms on the environment of the Puck Commune: Integrated agriculture calculator CalcGosPuck, PeerJ 7:e6478, (2019) 1-24
 5. L. Dzierzbicka-Głowacka, M. Janecki, D. Dybowski, B. Szymczycha, H. Obarska-Pempkowiak, E. Wojciechowska, P. Zima, S. Pietrzak, G. Pazikowska-Sapota, B. Jaworska- Szulc, A. Nowicki, Ż. Kłostowska, A. Szymkiewicz, K. Galer-Tatarowicz, M. Wichorowski, M. Białoskórski, T. Puszkarczuk, A new approach for investigating the impact of pesticides and nutrient flux from agricultural holdings and land-use structures on the coastal waters of the Baltic Sea, Polish Journal of Environmental Studies 28(4), (2019) 1-9
 6. Dybowski, D.; Janecki, M.; Nowicki, A.;Dzierzbicka-Glowacka, L., Assessing the Impact of Chemical Loads from Agriculture Holdings on the Puck Bay Environment with the High-Resolution Ecosystem Model of the Puck Bay, Southern Baltic Sea, Water 12, (2020) 2068
 7. L. Dzierzbicka-Glowacka, D. Dybowski, M. Janecki, E. Wojciechowska, B. Szymczycha, D. Potrykus, A. Nowicki, A. Szymkiewicz, P. Zima, B. Jaworska-Szulc, S. Pietrzak, G. Pazikowska-Sapota, D. Kalinowska, N. Nawrot, P. Wielgat, G. Dembska, K. Matej-Łukowicz, K. Szczepańska, T. Puszkarczuk, Modelling the impact of the agricultural holdings and land-use structure on the quality of inland and coastal waters with an innovative and interdisciplinary toolkit, Agricultural Water Management 263, (2022) 107438


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.