Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych

Kierownik projektu: Jarosław Tokarczyk

Realizatorzy:

  • Kamil Szewerda

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Data otwarcia: 2018-05-10

Streszczenie projektu

Cel i zakres projektu: Zwiększenie prędkości jazdy ludzi górniczymi kolejkami podwieszonymi, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa w podziemnym, pomocniczym transporcie górniczym. W ramach projektu opracowane zostaną: innowacyjny system transportu bazujący na kolejkach podwieszonych z napędem własnym; utworzenie energooszczędnego systemu wentylacji; utworzenie systemu automatycznej identyfikacji ludzi na przenośnikach oraz opracowanie systemu eksperckiego w zakresie lokalizacji ludzi i sprzętu w podziemnych wyrobiskach.

Projekt podzielono na następujące pakiety robocze:
WP 1. Identyfikacja zagrożeń w podziemnych, górniczych drogach transportowych.
WP 2. Opracowanie systemów transportowych zaadoptowanych do wyższych prędkości.
WP 3. Opracowanie innowacyjnych systemów poprawiających bezpieczeństwo.
WP 4. Opracowanie systemów wentylacji o obniżonym zapotrzebowaniu na energię.
WP 5. Testy laboratoryjne i próby polowe opracowanych rozwiązań.
WP 6. Opracowanie wytycznych, reguł i wymagań dla nowoczesnych systemów transportu pomocniczego.

Publikacje

  1. Mariusz Woszczyński, Jarosław Tokarczyk, Krzysztof Mazurek, Andrzej Pytlik, Monitorowanie obciążeń w obudowie łukowej , 19-ta Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność KOMTECH 2018 -, (2018) -
  2. Kamil Szewerda, Jarosław Tokarczyk, Andrzej Pytlik, Weryfikacja modelu obliczeniowego wózka awaryjnego hamowania kolejek podwieszonych w oparciu o badania stanowiskowe, 19-ta Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa Bezpieczeństwo ? Efektywność ? Niezawodność KOMTECH 2018 / ITG KOMAG -, (2018) -
  3. Kamil Szewerda, Jarosław Tokarczyk, Andrzej Pytlik, Suspended monorail emergency braking trolley computational model verification based on bench tests., Konferencja Naukowa Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2018 / Politechnika Śląska -, (2018) -
  4. K. Szewerda, J. Tokarczyk, A. Pytlik, Suspended monorail emergency braking trolley computational model verification based on bench tests, Annual Conference on Mining of Sustainable Development / Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science Vol. 261, (2019) 10
  5. A. Drwięga, M. Szelka, A. Turewicz, Improvement of auxiliary ventilation efficiency in underground workings, Annual Conference on Mining of Sustainable Development / Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science Vol. 216, (2019) 10
  6. M. Woszczyński, J. Tokarczyk, K. Mazurek, A. Pytlik, Monitoring of loads in arch support with wire strain gauge, Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering 1(537)/1, (2019) 48-69
  7. K. Szewerda, Supporting development of suspended underground monorails using virtual prototyping techniques, IMTech 2019, Innovative Mining Technologies, Scientific and Technical Conference / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019 Vol. 545, (2019) 11
  8. Jarosław Tokarczyk, Dariusz Michalak, Magdalena Rozmus, Kamil Szewerda, Leszek Żyrek, Gregor Železnik, Ergonomics Assessment Criteria as a Way to Improve the Quality and Safety of People’s Transport in Underground Coal Mines, Rebelo F., Soares M. (eds) Advances in Ergonomics in Design. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing,Springer, Cham. vol 955, (2020) 30-317
  9. Kamil Szwerda; Jarosław Tokarczy; Andrzej Wieczorek, Impact of Increased Travel Speed of a Transportation Set on the Dynamic Parameters of a Mine Suspended Monorail, Energies 14 (6), (2021) 15


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.