Badanie tomografii ultradźwiękowej w obiektach zabytkowych

Kierownik projektu: Monika Zielińska

Politechnika Gdańska

Wydział Architektury

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-03-20

Streszczenie projektu

Badania prowadzone są w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Promotorem pracy jest Pani dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof PG. Prowadzone obliczenia numeryczne wykonywane są w programie Abaqus. Mają one na celu ocenę przydatności stosowania algorytmów tomografii ultradźwiękowej do obrazowania struktur ceglanych. Badania prowadzą do wniknięcia wewnątrz danego elementu i na podstawie przebiegu fal stworzenie map przekrojowych.

Publikacje

  1. M. Zielińska, M. Rucka , Non-destructive assessment of masonry pillars using ultrasonic tomography, Materials 2018, 11, 2543 11, (2018) 1-17


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.