Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym

Kierownik projektu: Aneta Zdolska

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-03-16

Streszczenie projektu

Badania dotyczą procesu propagacji i transformacji nieliniowych fal powierzchniowych w basenie falowym. Przy pomocy środowiska MATLAB opracowuję trójwymiarowy model falowy, który pozwoli na poznanie nieliniowych efektów transformacji falowania w kanałach, basenach portowych oraz w zbiornikach zamkniętych. Problem jest nowatorski i pozwoli na analizę trójwymiarowych efektów generacji i transformacji falowania dla zdefiniowanych warunków początkowych. Wyniki wykorzystane będą w mojej pracy doktorskiej.

Publikacje

  1. A. Zdolska, W. Sulisz, The propagation and transformation of nonlinear three-dimensional surface waves, Raport wewnętrzny, IBW PAN -, (2018) -
  2. A.Zdolska, Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym, Raport wewnętrzny, IBW PAN -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.