Analiza nośności granicznej kadłuba statku w oparciu o analizę ryzyka

Kierownik projektu: Krzysztof Wołoszyk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-02-28

Streszczenie projektu

Celem projektu jest ocena wytrzymałości kadłuba statku obejmująca wszystkie aspekty budowy i eksploatacji oraz uwzględniająca ryzyko związane z przekroczeniem dopuszczalnej nośności granicznej. Jej celem jest opracowanie metody opartej na analizie ryzyka dla optymalnego projektowania konstrukcji kadłuba statku, ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu niezawodności i niskich kosztów budowy oraz eksploatacji.

Duża część projektu obejmuje numeryczną analizę nośności granicznej płyt z użyciem oprogramowania ANSYS Mechanical APDL.

Przeprowadzone zostaną numeryczne badania nośności granicznej płyt i usztywnionych płyt z uwzględnieniem: degradacji korozyjnej, pęknięć zmęczeniowych, dużych odkształceń spowodowanych kolizją lub wejściem na mieliznę, naprężeń pospawalniczych.

Opracowany również zostanie algorytm do szacowania nośności granicznej całego kadłuba statku oraz optymalizacji jego konstrukcji z wykorzystaniem sieci neuronowych. Do tego celu wykorzystane zostanie oprogramowanie Matlab.Publikacje

  1. K. Wołoszyk, Y. Garbatov, FE analysis of support-specimen interaction of compressive experimental test , Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies/ CRC Press -, (2019) 423-428
  2. K. Wołoszyk., Y. Garbatov, Uncertainty assessment of ultimate strength of corroded stiffened plates subjected to different maintenance actions, Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies/ CRC Press -, (2019) 429-436
  3. Wołoszyk K., Garbatov Y., Random field modelling of mechanical behaviour of corroded thin steel plate specimens, Engineering Structures 212, (2020) 110544
  4. Wołoszyk K., Garbatov Y., An enhanced method in predicting tensile behaviour of corroded thick steel plate specimens by using random field approach, Ocean Engineering 213, (2020) 107803


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.