Badanie wpływu ciśnienia powietrza na drgania mechaniczne

Kierownik projektu: Adam Dąbrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-02-28

Streszczenie projektu

Obecnie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na wysyłanie w kosmos coraz bardziej delikatnych i kruchych eksperymentów (w szczególności biologiczne czy chemiczne). Kluczową trudnością jest wyniesienie ładunku przy pomocy rakiety, której środowisko jest wyjątkowo trudne: wysokie temperatury, duże przyspieszenia, drgania. Celem projektu jest zbadanie jak przenoszą się warunki, w szczególności drgania rakiety na ładunek. Kluczowe dane pozyskiwane są w projekcie REXUS/BEXUS, zarządzanym przez Niemiecką Agencję Kosmiczną (DLR) oraz Szwedzką Agencję Kosmiczną (SNSB), koordynowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zespół uzyskał miejsce w rakiecie, której start odbędzie się wiosną 2019.

Publikacje

  1. Dąbrowski A., Elwertowska A., Galewski M, Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych, Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH 2018, (2018) 105-112
  2. Dąbrowski A., Elwertowska A., Goczkowski J., Pelzner K., Krawczuk S., High-quality Experiment Dedicated to microGravity Exploration, Heat Flow and Oscillation Measurement from Gdańsk, 2nd Symposium on Space Educational Activities/ Budapeszt 2, (2018) 1-5
  3. A. Dąbrowski, L. Dąbrowski, Inverse heat transfer problem solution of sounding rocket using moving window optimization, PLOS One 14(6), (2019) 24
  4. Dąbrowski Adam, Pelzner Karol, Krawczuk Szymon, Goczkowski Jacek, Elwertowska Agnieszka, Preliminary results from HEDGEHOG REXUS project – A sounding rocket experiment on accelerations, vibrations and heat flow, Acta Astronautica 177, (2020) 80-85
  5. Dąbrowski Adam, Krawczuk Szymon, Goczkowski Jacek, Pelzner Karol, Sounding rocket vibration mechanical filter and amplifier, 72nd International Astronautical Congress 2021 / International Astronautical Federation 66552, (2021) 1-6
  6. Krawczuk Szymon, Dąbrowski Adam, Investigating lubricants behaviour in microgravity for vibration damping purposes, 72nd International Astronautical Congress 2021 / International Astronautical Federation 66832, (2021) 1-6
  7. Dąbrowski Adam, Pietruszewska Róża, Krawczuk Szymon, Combined environmental testing device for picosatellites, 72nd International Astronautical Congress 2021 / International Astronautical Federation 66595, (2021) 1-6
  8. Dąbrowski Adam, Pietruszewska Róża, Krawczuk Szymon, A device for measuring heat flux on a rocket skin surface, 72nd International Astronautical Congress 2021 / International Astronautical Federation 66588, (2021) 1-6


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.