Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyki i wydajności systemu ogrzewania/chłodzenia budynków Bariera Termiczna

Kierownik projektu: Marek Krzaczek

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-02-01

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy charakterystyki procesu wymiany ciepła w ścianach zewnętrznych budynku z ulokowanymi wewnątrz ściennymi wymiennikami ciepła nowatorskiego systemu ogrzewania/chłodzenia budynków, zasilanego z odnawialnych źródeł energii. Wykonano 2-letnie badania budynku testowego z zainstalowanym systemem "Bariera Termiczna". Nieustalony proces wymiany ciepła w ścianie zewnętrznej z ściennymi wymiennikami ciepła zostanie odtworzony za pomocą symulacji numerycznych w programie ABAQUS. Jako warunki brzegowe i obciążenia cieplne zostaną wykorzystane wyniki pomiarów wykonanych w trakcie kampanii pomiarowej. Wyniki symulacji numerycznych umożliwią zrozumienie przebiegu zjawisk fizycznych, a następnie optymalizację metody sterowania dostawami energii do ściennych wymienników ciepła.
W projekcie zostanie poddana analizie wydajność kolektora słonecznego, ukrytego w konstrukcji dachu. Kolektor był częścią systemu poddawanego testom w warunkach rzeczywistych. Wyniki pomiarów zostaną wykorzystane do budowy modelu numerycznego złożonego procesu przejmowania energii słonecznej w kolektorze. Model numeryczny zostanie opracowany w programie ANSYS CFD (w CFX lub FLUENT). Model zostanie zwalidowany w oparciu o wyniki pomiarów. Zostanie wykonana seria symulacji numerycznych, które umożliwią analizę wydajności kolektora słonecznego w różnych warunkach klimatycznych i w różnych systemach odbioru ciepła. Wyniki obliczeń numerycznych umożliwią optymalizację budowy kolektora oraz ocenę możliwości jego zastosowania w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Publikacje

  1. M. Krzaczek, J. Florczuk and J. Tejchman, Innovative energy management technique in pipe-embedded wall heating/cooling system in residential buildings, Applied Energy -, (2019) -
  2. M. Krzaczek, J. Florczuk, J. Tejchman, Improved energy management technique in pipe-embedded wall heating/ cooling system in residential buildings, Applied Energy 254, (2019) 113711


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.