Badania auksetyczności nanostruktur węglowych

Kierownik projektu: Szymon Winczewski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-02-01

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną obliczenia właściwości mechanicznych nanostruktur węglowych. Uwaga skupiona zostanie na poznaniu wpływu defektów różnych typów (wakanse podwójne typu 585, wakanse podwójne typu 555-777) na właściwości mechaniczne grafenu. Rozpatrzone zostaną także inne (hipotetyczne) formy alotropowe węgla, takie jak penta-grafen. Głównym celem prac jest określenie charakterystyk mechanicznych badanych nanostruktur, w szczególności zaś sprawdzenie, które z rozpatrywanych struktur wykazują właściwości auksetyczne. W obliczeniach wykorzystane zostaną metody symulacji w skali atomowej (metoda statyki molekularnej oraz metoda dynamiki molekularnej). Do opisu oddziaływań atomów węgla zastosowane zostaną metody empiryczne (potencjały empiryczne oparte na pojęciu rzędu wiązania, reaktywne pola siłowe). W obliczeniach wykorzystane zostanie pakiet obliczeniowy LAMMPS.

Publikacje

  1. S. Winczewski, M. Y. Shaheen, J. Rybicki,, Interatomic potential suitable for the modeling of penta-graphene: Molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon 125, (2018) 165-175
  2. Mohamad Yousef Shaheen, Molecular Statics and Molecular Dynamics calculations of the mechanical properties of penta-graphene, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
  3. Mateusz Lewandowski, Symulacje metodą dynamiki molekularnej właściwości mechanicznych grafenu zawierającego wakanse podwójne typu 555-777, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej nie dotyczy, (2017) nie dotyczy
  4. S. Winczewski, J. Rybicki, Anisotropic mechanical behavior and auxeticity of penta-graphene: molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon n/d, (2019) n/d
  5. S. Winczewski, J. Rybicki, Anisotropic mechanical behavior and auxeticity of penta-graphene: Molecular statics/molecular dynamics studies, Carbon 146, (2019) 572-587
  6. S. Winczewski, J. Rybicki, From nano- to macro-auxetics: a simple three-parameter model of macroscopic auxetic structure inspired by penta-graphene, 10th International Conference "Auxetics and other materials and models with "negative" characteristics" Auxetics 2019 -, (2019) -
  7. S. Winczewski, J. Rybicki, From nano- to macro-auxetics: a simple three-parameter model of macroscopic auxetic structure inspired by penta-graphene, Dziesiąte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa'2019 -, (2019) -
  8. K. Simsek, Symulacje komputerowe właściwości strukturalnych, mechanicznych oraz termodynamicznych nanorurek penta-grafenu, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska n/d, (2020) n/d
  9. S. Winczewski, J. Rybicki, Negative Poisson’s ratio from pentagons: A new auxetic structure combining three different auxetic mechanisms, Computational Materials Science 201, (2022) 110914


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.