Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Kierownik projektu: Zbigniew Usarek

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-01-26

Streszczenie projektu

Celem projektu jest udoskonalenie metody nieniszczącej badania materiałów znanej pod akronimem MFL (ang. magnetic flux leakage). Metoda ta pozwala na wykrywanie ubytków materiału na jak i pod powierzchnią obiektów charakteryzujących się właściwościami ferromagnetycznymi. Zadaniem nietrywialnym jest rozróżnianie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych na podstawie analizy standardowego sygnału MFL. Jedną z proponowanych metod pozwalających na rozróżnianie pomiędzy oboma rodzajami wad jest pomiar wycieku resztkowego RMFL (ang. residual magnetic flux leakage). Symulacje z wykorzystaniem metody elementów skończonych umożliwiają przeprowadzenie parametrycznej analizy uwzględniającej różne rodzaje i położenie wad. Pozwala to na ocenę potencjału metody pomiaru RMFL w kontekście rozróżniania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Efektem końcowym badań będzie propozycja konstrukcji układu służącego do pomiaru RMFL.

Publikacje

  1. Usarek, Z., Chmielewski, M. & Piotrowski, L., A Comparative Study on Methods of Distinction Between Near- and Far-Side Defects as Techniques Used Alongside with the Magnetic Flux Leakage Testing, J Nondestruct Eval 41, (2022) 12


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.