Identyfikacja charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Realizatorzy:

  • Paweł Kłosowski
  • Andrzej Ambroziak
  • Katarzyna Szepietowska
  • Agnieszka Tomaszewska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-12-12

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy identyfikacji charakterystyk mechanicznych mięśni żuchwy. Aby zidentyfikować te właściwości u żywych ludzi konieczne jest zastosowanie metod odwrotnych. Modele w postaci układów wieloczłonowych zostaną poddane analizie dynamicznej. Z uwagi na liczbę niewiadomych konieczne będzie zastosowanie metod optymalizacji. Z uwagi na niepewności związane z naturalną różnorodnością, błędami numerycznymi, pomiarowymi i niedokładnością modelowania zostanie zastosowane podejście probabilistyczne. Zostaną zastosowane metody tworzenia meta modeli lub metody sztucznej inteligencji np. sieci neuronowe ,aby w przyszłości móc określić właściwości mięśni żuchwy u poszczególnych pacjentów bez konieczności przeprowadzania kosztownych obliczeniowo obliczeń i powtarzania eksperymentów.
W projekcie wymagany będzie program do analizy dynamiki układów wieloczłonowych Adams.

Publikacje

  1. W. Wojnicz, I. Lubowiecka, A. Tomaszewska, K. Szepietowska, P. Bielski, Jaw biomechanics: estimation of activity of muscles acting at the temporomandibular joint, COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ENGINEERING (TKI'2018), AIP Conference Proceedings -, (2018) -
  2. Mateusz Troka, Wiktoria Wojnicz, Katarzyna Szepietowska, Izabela Lubowiecka, Self-Organising map neural network in the analysis of electromyography data of muscles acting at temporomandibular joint, 14th World Congress in Computational Mechanics, WCCM 2020, January 2021, Paris, France 14, (2020) 6146
  3. Troka, M., Wojnicz, W., Szepietowska, K., Podlasiński, M., Walerzak, S., Walerzak, K., & Lubowiecka, I., Towards classification of patients based on surface EMG data of temporomandibular joint muscles using self-organising maps, Biomedical Signal Processing and Control 72, (2022) 103322
  4. Troka, M., Wojnicz, W., Szepietowska, K., Lubowiecka, I., Clustering with Self-Organising Maps in the analysis of muscle activity, International Conference of the Polish Society of Biomechanics : Biomechanics 2020 ,, (2021) 149-151


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.