Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)

Kierownik projektu: Maria Kaźmierczak

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-11-13

Streszczenie projektu

Projekt badawczy jest realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA BIS 6, nr 2016/22/E/HS6/00237.
Głównym celem projektu jest zbadanie powiązań pomiędzy dyspozycyjną empatią a wrażliwością na płacz dziecka - bodziec, który silnie wzbudza rodzicielskie fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje. W projekcie badawczym oparto hipotezy badawcze na spodziewanych powiązaniach pomiędzy zmienną zależną (responsywnością w odpowiedzi na płacz dziecka) oraz predyktorami reprezentującymi trzy obszary ważne dla empatycznej wrażliwości w parach i w rolach rodzicielskich: 1) czynnikami fizjologicznymi (hormonalnymi); 2) czynnikami osobowymi; 3) czynnikami dotyczącymi pary. Prowadzone badania pozwolą na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka. Podczas badań archiwizowany będzie materiał badawczy w postaci obrazu i dźwięku, zgodnie z zaplanowaną procedurą badawczą.


Publikacje

 1. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, Fizjologiczne i osobowościowe predyktory responsywności rodziców wobec dziecka, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Psychologia w służbie rodziny - relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia, Uniwersytet Gdański -, (2018) -
 2. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, Cry like a baby - empathy and temperament as predictors of parental emotional reactions to infant cry, The 22nd Occasional Temperament Conference, Murcia, Hiszpania -, (2018) -
 3. P. Pawlicka, M. Kaźmierczak, P. Anikiej, A. Łada, The family temper - child's temperament as predictor of infant and parent-oriented reactions to own child's cry, The 22nd Occasional Temperament Conference, Murcia, Hiszpania -, (2018) -
 4. P. Anikiej, M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, A. Łada, P. Bereznowski, Reakcje na płacz dziecka w kontekście temperamentu i empatii rodziców oraz temperamentu niemowlęcia, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - Dziecko i dzieciństwo w biegu życia, Uniwersytet Opolski -, (2018) -
 5. A. Łada, P. Pawlicka, P. Anikiej, M. Kaźmierczak, Orientacje macierzyńskie w percepcji społecznej - analiza predyktorów podmiotowych, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - Dziecko i dzieciństwo w biegu życia, Uniwersytet Opolski -, (2018) -
 6. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, Łada, A. Ruźniak-Lubocka A., Czy macierzyństwo jest kobiece?, II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice -, (2018) -
 7. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, J. Michałek-Kwiecień, Parental negative emotionality and emotional reactions to the child's crying: The mediating role of the child's temperament - Wrażliwość rodzicielska i jej predyktory, ------- -, (2018) -
 8. P. Anikiej, M. Kaźmierczak, Infant&Parents - correlates of responiveness in triad, 38th Annual SRIP Conference, Uniwersytet Gdański -, (2018) -
 9. P. Pawlicka, M. Kaźmierczak, A. Łada, A. Anikiej, nnowacyjne zastosowanie Skali Wrażliwości Ainsworth do oceny reakcji na płacz niemowlęcia, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna, Poznań -, (2019) -
 10. P. Anikiej, M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, A. Łada, Reakcje na płacz dziecka w parach rodzicielskich - innowacyjne zastosowanie symulatora niemowlęcia, Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: ,"Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność", Olsztyn -, (2019) -
 11. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, ,I cannot give something that I didn?t receive? - family origins of emotional responsiveness to infant crying, 19th European Conference on Developmental Psychology, Ateny, Grecja -, (2019) -
 12. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, A. Łada, P. Anikiej, Skala Wrażliwości Ainsworth - przykład zastosowania w badaniach naukowych, W: L. Bakiera (red.). "Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne." -, (2019) -
 13. Kaźmierczak, M., Pawlicka, P., Łada-Maśko, A., van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J., How well do couples care when they are expecting their first child? Family and dyadic predictors of parental sensitivity in expectant couples. Frontiers in Psychiatry, Frontiers in Psychiatry 11, (2020) 1-8
 14. Budnik-Przybylska D., Laskowski, R., Pawlicka, P., Anikiej-Wiczenbach, P., Łada-Maśko, A., Szumilewicz, A., Makurat, F., Przybylski, J., Soya. H., & Kaźmierczak, M., Do physical activity and personality matter for hair cortisol concentration and self-reported stress in pregnancy? A pilot cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (21), (2020) 1-10
 15. Baranowska, B., Kajdy, A., Pawlicka, P., Pokropek, E., Rabijewski, M., Sys, D., & Pokropek, A., What are the critical elements of satisfaction and experience in labor and childbirth – a cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health 17(24), (2020) 1–13
 16. Kaźmierczak, M., Pawlicka, P., Anikiej, P., Łada, A., & Michałek-Kwiecień, J., Parental negative emotionality and emotional reactions to child’s crying: the mediating role of child’s temperament, Early Child Development and Care online first, (2020) 1-15
 17. Kaźmierczak, M., Pawlicka, P., Łada, A., & Anikiej, P., Skala Wrażliwości Ainsworth – przykład zastosowania w badaniach naukowych. W: L. Bakiera (red). Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne., Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM -, (2020) ISBN 978-83-232-3620-7


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.